Trang chủThị Trường Chứng KhoánCổ phiếu top đầuChủ tịch Licogi 14 chậm công bố thông tin giao dịch cổ...

Chủ tịch Licogi 14 chậm công bố thông tin giao dịch cổ phiếu L14

Không đạt mức giá kỳ vọng, ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch Công ty CP Licogi 14 (HNX: L14) không mua hết lượng cổ phiếu L14 đăng ký. Đáng chú ý, mặc dù kết thúc giao dịch ngày 15/11 nhưng tới ngày 30/11, ông Phạm Gia Lý mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch.

Cụ thể, ngày 30/11, Licogi 14 cho biết ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT Licogi 14 vừa mua vào 370.000 cổ phiếu L14 trong tổng đăng ký là 500.000 cổ phiếu (tỷ lệ mua thành công 74% tổng đăng ký) để nâng sở hữu từ 7,07% lên 8,27% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8-15/11 với lý do không mua hết cổ phiếu đăng ký là do không đạt mức giá kỳ vọng.

Chủ tịch Licogi 14 chậm công bố thông tin giao dịch cổ phiếu L14

9 tháng đầu năm, L14 trích lập 68,7 tỷ đồng đầu tư chứng khoán. Hình minh họa

Như vậy, mặc dù kết thúc giao dịch ngày 15/11 nhưng tới ngày 30/11, ông Phạm Gia Lý mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch, tức sau 11 phiên giao dịch mới báo cáo.

Theo điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ quy định tại điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC, ông Phạm Gia Lý có dấu hiệu báo cáo kết quả giao dịch trễ hơn so với quy định.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thuý Ngư, chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Thành viên HĐQT Licogi 14 đăng ký bán 705.695 cổ phiếu L14 để giảm sở hữu từ 4,97% về còn 2,69% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 3/11 đến ngày 2/12.

Trên thị trường, cổ phiếu L14 từ vị trí là mã chứng khoán đắt nhất thị trường, sau 10 tháng, cổ phiếu này đã mất tới 95% giá trị. Cụ thể, từ ngày 12/1 đến ngày 15/11 (kết thúc giao dịch của Chủ tịch), cổ phiếu L14 đổ đèo giảm sâu 95,2% từ 382.580 đồng về 18.300 đồng/cp, đây cũng là mức giá thấp nhất của L14 kể từ tháng 4/2019.

Tuy nhiên, kể từ 16/11 trở lại đây, cổ phiếu L14 đã liên tục tăng trần từ mức 18.300 đồng lên mức 68.400 đồng/cp (kết phiên 5/12/2022) – tương ứng tăng 274% sau 14 phiên trần liên tiếp.

Diễn biến giá cổ phiếu IDJ. Nguồn TradingView
Diễn biến giá cổ phiếu L14. Nguồn TradingView

Mới đây, giải trình về diễn biến trên, L14 cho biết: “Hiện tại, Công ty chúng tôi vẫn hoạt động ổn định bình thường, không có biến động đặc biệt nào trong hoạt động. Việc cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, do cung cầu của thị trường chứng khoán, việc mua bán cổ phiếu do nhà đầu tư quyết định, phụ thuộc vào tâm lý, cảm xúc của nhà đầu tư trong từng giai đoạn của thị trường chứng khoán”.

Trước đó, L14 cũng khẳng định không bao giờ có tác động làm biến động tăng, giảm giá cổ phiếu, gây ảnh hưởng đến thị trường, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và quyền lợi của nhà đầu tư sau khi giá cổ phiếu L14 tăng trần 05 phiên liên tiếp (16-22/11/2022), từ 20.100 đồng/cp lên 29.300 đồng/cp.

Báo lỗ 15,61 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2022

Quý III/2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 35,08 tỷ đồng, tăng 99,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 8,12 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 77,1% về chỉ còn 62,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 62% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,42 tỷ đồng lên 21,99 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 45,6%, tương ứng giảm 1,2 tỷ đồng về 1,43 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 35,53 lần, tương ứng tăng thêm 6,04 tỷ đồng lên 6,21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 45,5%, tương ứng tăng thêm 1,86 tỷ đồng lên 5,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 129,1 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 15,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 39,05 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ trong 9 tháng đầu năm 2022, tính tới 30/9/2022, tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối ghi nhận 18,6 tỷ đồng, giảm 55,8 tỷ đồng so với đầu năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 115,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 41,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 90,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 3,37 tỷ đồng. Được biết, trước đó năm 2021, Công ty cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 184,61 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Licogi 14 giảm 3,4% so với đầu năm về 553,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 205 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản; tồn kho đạt 155,9 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 71,5 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 56,1 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong đó, đáng chú ý danh mục đầu tư chứng khoán kinh doanh đầu năm là 0 đồng, tính tới 30/9/2022 đã là 105,3 tỷ đồng, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tới 68,7 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ 65,2% tổng danh mục. Mặc dù ghi nhận lỗ lớn do đầu tư chứng khoán nhưng Licogi 14 không thuyết minh danh mục cổ phiếu đang đầu tư.

Cổ phiếu L14 không được giao dịch ký quỹ từ ngày 19/8,

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa Quyết định đưa cổ phiếu của Licogi 14 vào danh sách không được phép giao dịch ký quỹ, hiệu lực từ ngày 19/8. Lý do được đưa ra do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Licogi 14 là số âm.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 94,02 tỷ đồng, tăng 51,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 23,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 30,26 tỷ đồng, tức giảm 53,99 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 64,3% về chỉ còn 59,3%.

Ngoài ra, trong quý II/2022, Công ty CP Đầu tư Tài chính Licogi 14 đã phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên Công ty dẫn tới tỷ lệ sở hữu của Licogi 14 tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Licogi 14 bị giảm xuống từ 51% về còn 48,5%. Chính vì vậy, Licogi 14 đã chuyển cách ghi nhận từ công ty con sang công ty liên kết tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Licogi 14 và ngày có hiệu lực từ 18/6/2022.

Nhờ việc thay đổi cách hạch toán tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Licogi 14 từ Công ty con sang Công ty liên kết, Licogi 14 không phải ghi nhận hợp nhất lỗ của Công ty CP Đầu tư Tài chính Licogi 14 vào Licogi 14.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế – Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán#Bản tin chứng khoán#chứng khoán phái sinh#Cổ phiếu tâm điểm#đại hội cổ đông#chia cổ tức#phát hành cổ phiếu#bản tin bất động sản#Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Khánh Vân

RELATED ARTICLES
0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x