HOSE sẽ kiểm soát cổ phiếu GAB

Cổ phiếu GAB của Công ty CP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/1/2023.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (HOSE: GAB) từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát.

HOSE sẽ kiểm soát cổ phiếu GAB

Theo đó, cổ phiếu GAB của Công ty CP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/1/2023.

Nguyên nhân là do GAB không có giao dịch trong vòng 9 tháng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, cổ phiếu GAB vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 7/10/2022 theo Quyết định số 720/QĐ-SGDHCM ngày 30/09/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, cổ phiếu GAB chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Nguyên nhân là do GAB chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

HOSE sẽ kiểm soát cổ phiếu GAB
Diễn biến giá cổ phiếu GAB thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2022 GAB ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh. Cụ thể, Công ty đạt hơn 7 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 94% so với quý 3/2021. Khấu trừ đi các khoản chi, GAB báo lỗ sau thuế 1,26 tỷ đồng trong khi quý 3/2021 vẫn lãi hơn 200 triệu.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 41% xuống 174 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn triệt tiêu phần lớn doanh thu, kết quả GAB lỗ gần 1,3 tỷ đồng sau 3 quý.

Tại thời điểm cuối quý 3/2022, tổng tài sản của GAB đạt 242 tỷ đồng, giảm 48 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả giảm gần 50 tỷ xuống còn hơn 80 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 162 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại thời điểm 30/9 đạt hơn 13 tỷ đồng.

Mới đây, GAB tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 vào ngày 23/12/2022. Tuy nhiên cuộc họp này không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cô đông bất thường năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 17/10/2022.

Theo đó, công ty thông báo sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 3 vào ngày 17/1/2023 tại Hội trường tầng 5, FLC LandMark Tower, Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế – Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán#Bản tin chứng khoán#chứng khoán phái sinh#Cổ phiếu tâm điểm#đại hội cổ đông#chia cổ tức#phát hành cổ phiếu#bản tin bất động sản#Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Anh Khôi

RELATED ARTICLES
0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x