Trang chủTài Chính Ngân HàngNgân hàng hiện đạiKhơi thông vốn vay cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Khơi thông vốn vay cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long về huy động vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho đầu tư phát triển vùng ĐBSCL.

Về chủ trương huy động nguồn vay nước ngoài cho đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tại Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng ĐBSCL; giao Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển vùng ĐBSCL.

Tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 1/4/2021, Chính phủ đã đồng ý chủ trương vay vốn 2 tỷ USD từ các đối tác phát triển nước ngoài theo phương thức tài trợ dự án cho đầu tư phát triển vùng ĐSBCL ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc họp.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, quan điểm của Bộ Tài chính là Bộ ủng hộ và đang thực hiện đúng các quy định, chủ trương, nghị quyết của Chính phủ về phát triển vùng ĐBSCL.

Hiện Bộ Tài chính đã thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL trong việc phối hợp với Bộ KH&ĐT trong xây dựng phương án ưu tiên cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho vùng ĐBSCL, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay, nguồn vốn đầu tư công trung hạn của ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao cho các địa phương vùng ĐBSCL là hơn 99.981 tỷ đồng, trong đó, nguồn trong nước là hơn 85.013 tỷ đồng và nguồn nước ngoài là hơn 14.968 tỷ đồng. Dự kiến tổng nguồn vốn nước ngoài bố trí các dự án ĐBSCL giai đoạn 2021-2025 là 43.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, đã chủ trì trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, để bổ sung cơ chế ưu đãi cho các dự án đủ điều kiện của ĐBSCL.

Về thực hiện đúng Nghị quyết số 41/NQ-CP về huy động nguồn vay nước ngoài cho vùng ĐBSCL theo phương thức vay dự án, Bộ Tài chính góp ý các đề xuất dự án căn cứ quy định của Nghị quyết số 07/NQ-TW của Trung ương về tái cơ cấu ngân sách nhà nước (NSNN) và nợ công, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư công, Nghị định số 114/2021/NĐ-CP, đảm bảo nguyên tắc chỉ vay khi rõ sự cần thiết và hiệu quả, đánh giá đầy đủ mức độ ưu đãi, tác động đến nợ công, đảm bảo các hạn mức nợ theo quy định của Luật NSNN và theo tỷ lệ cho vay lại.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Tài chính, trong quá trình tham mưu góp ý các đề xuất vay cho dự án, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát kỹ các quy định, như: sự cần thiết, hiệu quả đầu tư thể hiện qua sự phù hợp với quy hoạch vùng/ngành/địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ sở xác định quy mô dự án và quy mô vốn vay; điều kiện vay, các điều kiện ràng buộc khác về mua sắm, giải phóng mặt bằng, đánh giá mức độ ưu đãi, và cơ chế tài chính, tác động đến nợ công, hạn mức nợ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, Trung ương đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng ĐBSCL. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho khu vực này. Tuy nhiên, hiện nay đầu tư cho khu vực ĐBSCL còn chưa thỏa đáng.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ KĐ&ĐT hướng dẫn: lập thủ tục đầu tư; chủ động phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu chủ trương đầu tư (do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt)…

Trong thẩm quyền của mình, về huy động vốn vay cho dự án đầu tư, Bộ Tài chính tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, và thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; đồng thời, chủ trì thẩm định cho vay lại (đối với dự án vay lại), đàm phán, ký hiệp định/thỏa thuận vay với các đối tác cho vay, trên cơ sở dự án đầu tư (F/S) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thu Thủy

RELATED ARTICLES
0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x