Trang chủDoanh NghiệpPNJ đặt kế hoạch lợi nhuận cao kỷ lục năm 2021

PNJ đặt kế hoạch lợi nhuận cao kỷ lục năm 2021

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến diễn ra ngày 17/4/2021.

Theo đó, PNJ lên kế hoạch gần 21.006 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2021, gần 1.230 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 20% và 15% so với thực hiện năm 2020. Mức cổ tức năm 2021 dự kiến là 20%, được giữ nguyên so với năm 2020.

pnj dat ke hoach loi nhuan cao ky luc nam 2021
(Nguồn: PNJ)
pnj dat ke hoach loi nhuan cao ky luc nam 2021
Kết quả kinh doanh PNJ qua các năm. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất PNJ)

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, lợi nhuận sau thuế của PNJ là 1.069 tỷ đồng, vượt 28,5% so với kế hoạch.

Theo chính sách phát hành ESOP của PNJ, nếu vượt 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp sẽ phát hành ESOP tỷ lệ 0,85% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu vượt hơn 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì cứ mỗi 1% từ mức vượt này thì được phát hành 0,06% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhưng đảm bảo không vượt quá 0,65% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo đó, tại ĐHĐCĐ tới đây, PNJ sẽ trình cổ đông phương án phát hành hơn 3,41 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành sau khi thực hiện giảm vốn điều lệ. Trong đó, 0,85% thưởng đạt 115% kế hoạch lợi nhuận và 0,65% thưởng vượt hơn 115% kế hoạch lợi nhuận năm trước.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, 70% số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm và 40% số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ của PNJ dự kiến nâng lên 2.309 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ Đại hội tới, PNJ sẽ xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Hữu Hạnh, ông Lê Quang Phúc do hết thời hạn bổ nhiệm và sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Hoàng Quyên

RELATED ARTICLES
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

Recent Comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x