Trang chủThời SựSẵn sàng phương án tổ chức bầu cử khi phát sinh thiên...

Sẵn sàng phương án tổ chức bầu cử khi phát sinh thiên tai, dịch bệnh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Kiên Giang sẵn sàng phương án tổ chức bầu cử khi phát sinh thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với tình hình thời tiết không thuận lợi. Đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác xác định tư cách, lập, niêm yết danh sách những người ứng cử, danh sách cử tri, kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo liên quan…

Chiều ngày 5/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với Uỷ ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang.

Tiếp đoàn, phía tỉnh Kiên Giang có Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cùng các thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi làm việc, đoàn tập trung kiểm tra, giám sát một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bầu cử như: Việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; Việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND); Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử; công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch COVID-19) trong cuộc bầu cử; Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

san sang phuong an to chuc bau cu khi phat sinh thien tai dich benh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Kiên Giang cho biết: Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh Kiên Giang đảm bảo theo luật định. Trong đó ĐBQH có 14 người ứng cử (Trung ương 3, địa phương 11), số đại biểu được bầu 8, số ban bầu cử 3 ban.

Đại biểu HĐND tỉnh có số người ứng cử là 103, trong đó tự ứng cử 1 người. Số đại biểu được bầu 60, số ban bầu cử 21 ban. Đại biểu HĐND cấp huyện có 807 người ứng cử (2 người tự ứng cử), số đại biểu được bầu 482, số ban bầu cử 163 ban. Đại biểu HĐND cấp xã có 6.344 người ứng cử, số đại biểu được bầu 3.754, số ban bầu cử 1.167 ban.

Nhìn chung việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kiên Giang chuẩn bị và tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng luật, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở danh sách giới thiệu của MTTQ, Uỷ ban Bầu cử các cấp đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình theo từng đơn vị bầu cử.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác bầu cử của tỉnh Kiên Giang. “Tỉnh đã bám sát Chỉ thị 45 của Bộ Chính tri, Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử; Kiên Giang đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh và của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang và văn bản của các sở, ngành tỉnh; các đồng chí đã xây dựng, ban hành các kế hoạch và tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh”.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Kiên Giang đã hoàn thành các bước quan trọng theo quy trình bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử được quan tâm. Việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đã được triển khai theo quy định. Việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử được phân công cụ thể. Địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch sẵn sàng ứng phó với các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng ghi nhận thêm: Tính đến thời điểm hiện nay công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, các cấp chính quyền, MTTQ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tổ chức phụ trách bầu cử của tỉnh triển khai một cách thận trọng, khẩn trương, công khai, khách quan, dân chủ.

Về những nhiệm vụ trọng tâm cho đến ngày bầu cử và tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác tuyên truyền công tác bầu cử để nhân dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử; phát huy các hình thức tuyên truyền, tập trung tuyên truyền trực quan nhất là tại các khu vực trung tâm tập trung đông người, trụ sở cơ quan, đơn vị nhất là tại các địa điểm bầu cử.

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần, không được lơ là chủ quan, nhưng không được hoang mang dao động; có phương án ứng phó với tình hình thời tiết không thuận lợi. Đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác xác định tư cách, lập, niêm yết danh sách những người ứng cử, danh sách cử tri, kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo liên quan, đồng thời có những phương án đảm bảo trật tự an ninh, tránh trường hợp danh sách bị xé, rách nát, nhòe ướt do mưa gió.

san sang phuong an to chuc bau cu khi phat sinh thien tai dich benh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kiểm tra, giám sát niêm yết danh sách đại biểu tại phường Vĩnh Thanh Vân.

Đồng thời rà soát lại tất cả các quyết định thành lập các Ban Bầu cử của các cấp và các Tổ bầu ở đơn vị bầu cử đảm bảo không vi phạm Điều 27 Luật Bầu cử; Tiếp tục rà soát công tác nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp theo các tiêu chuẩn cụ thể đối với người ĐBQH, đại biểu HĐND…Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã triển khai tổ chức cho những người ứng cử thực hiện vận động bầu cử đúng theo quy định.

Nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những nơi tiềm ẩn bức xúc của nhân dân liên quan đến quản lý đất đai, bồi thường, tái định cư, những nơi phức tạp liên quan đến môi trường, dân tộc, tôn giáo, các khu tập trung đông công nhân, các khu công nghiệp…. Kịp thời giải quyết, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, liên quan đến công tác bầu cử, liên quan đến người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND; chú trọng ổn định tình hình, đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, đảm bảo cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử nắm chắc các quy định về tổ chức ngày bầu cử, về phát phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử theo quy định; Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tại các địa điểm bỏ phiếu để tổ chức ngày bầu cử diễn ra thuận lợi. Sẵn sàng phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện bùng phát dịch COVID-19 và các sự cố thiên tai do biến đổi khí hậu.

Trước tình hình diễn biến về dịch COVID-19 đang có chiều hướng phức tạp, Kiên Giang là địa bàn giáp ranh với biên giới nước bạn Campuchia, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bám sát các hướng dẫn của Trung ương (Hướng dẫn số 61/HD ngày 04/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Hướng dẫn số 234, ngày 13/4/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia….; Trực tiếp là Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công điện của Thủ tướng Chính phủ) để báo cáo cấp ủy chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch thật cụ thể, chi tiết để tổ chức cuộc bầu cử trong điều kiện bùng phát dịch bệnh đảm bảo an toàn, đúng luật.

Trước đó Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá. Tại đây đoàn đã kiểm tra kỹ các bước chuẩn bị cho bầu cử./.

RELATED ARTICLES
0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x