Trang chủThời SựUBCKNN nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết...

UBCKNN nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Trung ương Hội trường Diên Hồng, Hà Nội.

Trong hai ngày 05-06/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Trung ương Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và trên 11.000 điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và cơ sở trên toàn quốc. Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tham dự Hội nghị với 1 điểm cầu tại Trụ sở cơ quan.

Toàn cảnh Hội trường Diên Hồng, Hà Nội.
Toàn cảnh Hội trường Diên Hồng, Hà Nội.

Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Điểm cầu tại trụ sở Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Điểm cầu tại trụ sở Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu Trụ sở UBCKNN có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trọng Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ cơ quan UBCKNN và trên 70 đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành, cấp uỷ các chi bộ và đại diện đảng viên tham dự.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Hoàng Hà

RELATED ARTICLES
0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x